Quote van Marije:


Waarom ben ik bevallingsverwerkingsspecialist en life coach?

Het besef dat er veel vrouwen zijn die worstelen met het vinden van een balans tussen hun werk, sociale contacten, partner, kind(eren), sporten en allerlei andere verplichtingen heeft mij er toe gebracht om te starten als vrouwencoach. Samen met deze vrouwen kijk ik naar hoe haar leven er op dit moment uit ziet en wat zij zelf kunnen doen om het prettiger te maken.

In veel gevallen merk ik dat huidige problemen een gevolg zijn van eerdere gebeurtenissen en veelal terug te leiden zijn tot de zwangerschap, bevalling of de maanden na de bevalling. Cliëntes vinden het lastig om te praten over de impact die een bevalling en/of het moederschap op hun leven hebben. Het is alsof er in onze maatschappij een taboe op dit onderwerp heerst, in het bijzonder als de bevalling ogenschijnlijk gemakkelijk is verlopen.

De ervaringen die vrouwen de afgelopen jaren met mij deelden, hebben mij in dermate geraakt dat ik de opleiding tot Bevallingsverwerkingsspecialist heb gevolgd. Hierdoor kan ik vrouwen met een nare bevallingservaring gerichte begeleiding bieden.

Het raakt mij dat er zoveel vrouwen zijn die in hun dagelijks functioneren last hebben van (nare) ervaringen/gevoelens rondom een heel bijzondere gebeurtenis uit hun leven: het op de wereld zetten van hun kind. Ik ben er van overtuigd dat als de taboe rond dit onderwerp doorbroken wordt, het leven van veel vrouwen en hun gezinnen weer (meer) kleur kan krijgen.